Menu Close

Nieuwe versie CMI reglement met aangepast artikel over Leden

In de laatste CMI ALV van 13 oktober 2020 is unaniem een nieuwe versie van het CMI reglement aangenomen. Hierin is artikel 2 over Leden aangepast. Het CMI onderscheidt nu drie categorieлn leden. Naast actieve, registerleden kennen we nu ook niet-registerleden en overige leden. De categorie niet-registerleden is naast andere laboratoriumspecialisten en medisch specialisten ook bedoeld voor laboratoriumspecialisten medische immunologie van wie de registratie is verlopen. We hopen op deze manier ook met ex-registerleden binding te houden. Rechten en plichten die horen bij de drie categorieлn leden zijn terug te vinden in de Tabel die als bijlage bij het Reglement is gevoegd. Reglement en bijlage CMI-lidmaatschap zijn terug te vinden op de CMI website in het menu onder CMI/Reglement.