Menu Close

OPLEIDING

Kandidaten die voor de opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie in aanmerking willen komen dienen in bezit te zijn van een SMBWO-erkenning Immunologie. Deze erkenning vindt plaats onder auspiciлn van SMBWO (Stichting ter bevordering en instandhouding voor een stelsel van opleidingen tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker). De opleiding voor SMBWO-erkenning Immunologie staat open voor kandidaten na het behalen van een doctoraalexamen of universitair masterexamen in een afstudeerrichting behorend tot het gebied van de “Life Sciences” en (dier)geneeskunde en wordt doorlopen in combinatie met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de immunologie leidend tot een promotie. Meer informatie over de SMBWO-erkenning Immunologie is te raadplegen op de NVVI website.

De opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie valt onder de verantwoordelijkheid van het CMI, onder auspiciлn van de NVVI. Het CMI heeft de Commissie Opleiding en Registratie (COR) ingesteld. De COR stelt de opleidingseisen op, wijst de opleidingseenheden en opleiders aan, toetst de individuele opleidingsplannen van kandidaten, neemt de kandidaten examens af, beheert het register en ziet toe op vijfjaarlijkse herregistratie.

Opleidingseisen

De eisen die worden gesteld aan de kandidaat, de opleiding, de opleidingseenheden en de (deel) opleider(s) zijn vastgelegd in het document “Opleidingseisen Medische Immunologie”. De kwaliteit van de opleidingscentra wordt getoetst door de Commissie Opleiding en Registratie (COR). De COR functioneert onder coцrdinatie van het CMI-bestuur.

Opleidingscentra

De opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie moet worden gevolgd aan een erkende opleidingsinstelling. Hiertoe behoren de universitaire medische centra en de grotere algemene (veelal STZ-) ziekenhuizen.

Examen

Voor opname in het Register van Laboratoriumspecialisten medische immunologie moet zijn voldaan aan de voorwaarden gesteld in het document “Opleidingseisen Medische Immunologie”. Hiertoe behoren het succesvol afleggen door de medisch immunoloog in opleiding (MIio) van zowel een tussentijds- als een afsluitend examen.

(Her)registratie

Voor opname in het Register van Laboratoriumspecialisten medische immunologie moet zijn voldaan aan de voorwaarden gesteld in het document “Opleidingseisen Medische Immunologie”. De erkenning “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie” wordt voor vijf jaar gegeven en hierna voor prolongatie getoetst (herregistratie). De verantwoordelijkheid voor (her)registratie ligt bij de Commissie Opleiding en Registratie (COR). De eisen voor vijfjaarlijkse herregistratie hebben betrekking op voldoende en regelmatige beroepsuitoefening en het minimum aantal te volgen uren geaccrediteerde nascholing.