Menu Close

BEROEPSVISITATIE

De beroepsvisitatie is een uniek instrument voor en door professionals. De beroepsvisitatie omvat het gehele functioneren van de laboratorium specialist medische immunologie in de volle breedte van het medisch immunologisch vak, zoals beschreven in de ‘Professionele Standaard Medische Immunologie’. Het College van Medisch Immunologen (CMI) heeft een eigen normen- en waarderingssystematiek ontwikkeld om zo te komen tot een systematische, objectieve en transparante wijze van visitaties, waarbij de oordeelsvorming rechtstreeks valt te herleiden tot heldere normen. Dit normeringsdocument is gebaseerd op de ‘Professionele Standaard Medische Immunologie’ van het CMI, de leidraad ‘Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties’ van de FMS en bevat een normenkader en een set van basiseisen waaraan de kwaliteit van de laboratoriumzorg moet voldoen, inclusief de ISO15189 normen om aan het 2H regime van de RvA te kunnen voldoen. Het normen- en waarderingsstelsel maakt gestandaardiseerde wijze van oordeelsvorming door het visitatie team mogelijk.

Beroepsvisitaties vinden minimaal één keer in de 5 jaar plaats en participatie is noodzakelijk om aan de criteria van de COR voor de individuele herregistratie te voldoen. Middels het aanmeldformulier kunt u uw vakgroep of uzelf (als u als enig laboratorium specialist medische immunologie in uw organisatie werkzaam bent) opgeven voor de 5 jaarlijkse CMI Beroepsvisitatie.

Enkele normelementen, afgeleid van de ISO15189:2012, zijn een vereiste als het laboratorium voor de ISO15189 accreditatie in een 2H regime geauditeerd wil worden. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw laboratorium met deze kwaliteitsvisitatie in aanmerking wil komen voor het 2H regime.

Documenten behorende bij de beroepsvisitatie:

CMI Beroepsvisitatie Normeringsdocument

CMI Beroepsvisitatie Reglement

CMI Beroepsvisitatie Aan te leveren documentatie

CMI Beroepsvisitatie Aanmeldformulier

CMI Beroepsvisitatie Concept agenda

CMI Beroepsvisitatie Quickscan