Menu Close

Welkom op de website van het College van Medisch Immunologen
De CMI website is gecreëerd door en voor medisch immunologen en voor overige geïnteresseerden in het vakgebied medische immunologie, een laboratoriumspecialisme dat zich bezig houdt met de diagnostiek bij diverse immunologische aandoeningen en transplantatie.

Ons vakgebied & relatie met de NVVI

CMI onder auspiciën van de NVVI

De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het College van Medisch Immunologen (CMI) staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). De NVVI, het wetenschappelijke gilde der Nederlandse immunologen, werd opgericht in 1964 en is thans met meer dan 1200 leden één van de grootste verenigingen in de biowetenschappen. Binnen de NVVI werd in de jaren tachtig de noodzaak voor een opleiding in de medische immunologie gesignaleerd.

De medische immunologie is een klinisch ondersteunend laboratoriumspecialisme binnen de gezondheidszorg.

De laboratoriumspecialist medische immunologie biedt clinici ondersteuning bij diagnostiek en behandeling van patiënten met ziekten waarbij het immuunsysteem is betrokken en/of bij transplantatieproblematiek. Hieronder wordt verstaan het verrichten van immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek, het verstrekken van (pre- en postanalytische) adviezen en consulten, en het informeren van clinici omtrent nieuwe immunologische ontwikkelingen.

De medische immunologie heeft een eigen positie en taak binnen het veld van klinisch ondersteunende specialismen. Dit veld omvat verder onder andere de klinische chemie, de medische microbiologie, de pathologie en de klinische genetica.

De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het College van Medisch Immunologen (CMI), onder auspicien van de NVVI, bevordert de kwaliteit en toepassing van immunologische inzichten en methodieken in het patiëntgebonden laboratoriumonderzoek.

De Professionele Standaard “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie” beschrijft de normen die van toepassing zijn op het vakgebied medische immunologie in de gezondheidszorg.

Vacature

Medisch immunoloog

Medisch immunoloog gezocht bij Reinier-Haga Medisch Diagnostisch Centrum Delft
Werken bij RHMDC betekent dat je werkt bij één van de grote medische laboratoria van Nederland. Het RHMDC verzorgt 1e en 2e lijns diagnostiek voor onder andere ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, arbodiensten, (verpleeg)klinieken en zelfstandige behandelcentra in heel Nederland. Bij RHMDC zijn 4 laboratoriumdisciplines verzameld onder een dak omdat wij geloven in integrale diagnostiek voor de patiënt. We leiden analisten en laboratoriumspecialisten op en zijn ISO15189 en NEN7510 gecertificeerd. Onze missie is: Iedereen in Nederland toegang te geven tot onze diagnostiek. Onze kernwaarden daarbij zijn: Benaderbaar – Betrouwbaar – Betrokken – Beter.
De vakgroep medische immunologie bestaat uit 3 medisch immunologen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke aansturing van het laboratorium. In het laboratorium immunologie werken 18 gedreven analisten die gezamenlijk de diagnostiek op het gebied van auto-immuunziekten, leukemie lymfoom diagnostiek, immuundeficiënties en infectieserologie uitvoeren. Voor het werkgebied allergie wordt nauw samengewerkt met het laboratorium klinische chemie. Deze kruisbestuiving tussen de verschillende laboratoriumspecialismen is exemplarisch voor het RHMDC. Ook tussen de verschillende vakgroepen is sprake van een fijne collegiale samenwerking.
Vanwege het vertrek van een collega is deze vacature ontstaan. Denk jij dat jij meerwaarde kunt bieden binnen onze vakgroep Immunologie? Lees dan snel verder.

Belangrijke activiteiten voor ons vakgebied

de nascholingsagenda

Onze agenda geeft u een overzicht van activiteiten gerelateerd aan het laboratoriumspecialisme medische immunologie, zoals symposia, congressen en cursussen. We hebben de relevante bijeenkomsten van de komende periode voor u op een rijtje gezet in de agenda.

Bent u op zoek naar het overzicht met de geaccrediteerde nascholingen? Deze vindt u in het menu ‘nascholing‘ onder ‘geaccrediteerd‘.