Menu Close

HERREGISTRATIE

Opname in Register Medische Immunologie
Voor opname in het Register van Laboratoriumspecialisten medische immunologie moet zijn voldaan aan de voorwaarden gesteld in het document “Opleidingseisen Medische Immunologie”. De erkenning “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie” wordt voor vijf jaar gegeven en hierna voor prolongatie getoetst (herregistratie). De verantwoordelijkheid voor (her)registratie ligt bij de Commissie Opleiding en Registratie (COR). De eisen voor vijfjaarlijkse herregistratie hebben betrekking op voldoende en regelmatige beroepsuitoefening, het minimum aantal te volgen uren geaccrediteerde nascholing en deelname aan beroepsvisitaties.

Procedure herregistratie Medische Immunologie
De herregistratie als laboratoriumspecialist medische immunologie is vastgelegd in de Opleidingseisen Medische Immunologie (Nederlandse Vereniging voor Immunologie, College van Medisch Immunologen, Commissie Opleiding en Registratie [COR], april 2014) onder Algemene zaken betreffende de opleiding, punt 11.

Herregistratie als laboratoriumspecialist medische immunologie door de COR kan plaatsvinden indien betrokkene ten minste 16 uur per week als medisch immunoloog in het vakgebied werkzaam is geweest (gemiddeld over 5 jaar) en ten minste 200 geaccrediteerde uren bij- en nascholing heeft gevolgd per 5 jaar.

Registratie komt te vervallen indien betrokkene voor een periode van langer dan 3 jaar niet in het vakgebied werkzaam is geweest. De betrokkene wordt geregistreerd als laboratorium specialist medische immunologie niet- praktiserend (np).

6 maanden voor de vervaldatum van de registratie ontvangt de medisch immunoloog van de COR het verzoek om de benodigde gegevens over de afgelopen 5 jaar aan te leveren in het vastgestelde format (nascholingsformulier) door de COR, op basis waarvan de aanvraag tot herregistratie door de COR kan worden getoetst. De laboratorium specialist medische immunologie is zelf verantwoordelijk voor tijdige herregistratie.

De laboratoriumspecialist medische immunologie ontvangt daarna bericht van de COR omtrent de herregistratie. De reguliere periode voor herregistratie bedraagt 5 jaar.

Aan de herregistratieprocedure zijn kosten verbonden.

Nascholingsformulier herregistratie Medische Immunologie
De werkzaamheden als medisch immunoloog in het vakgebied en de gevolgde (geaccrediteerde) uren bij- en nascholing gedurende de afgelopen 5 jaar worden in het nascholingsformulier geregistreerd en beoordeld door de COR alvorens herregistratie verleend wordt voor de volgende 5 jaar.

Procedure visitatie van de opleiding Medische Immunologie
Teneinde geregistreerd te worden als opleidingseenheid Medische Immunologie, dient de opleidingseenheid gevisiteerd te worden door de Commissie Opleiding en Registratie (COR). Indien aan de eisen zoals beschreven in de procedure voldaan wordt, verleent de COR opleidingsbevoegdheid aan de opleidingseenheid voor een periode van vijf jaar, waarna deze kan worden verlengd. Het doel van deze procedure is te komen tot een uniforme werkwijze voor het verkrijgen of verlengen van de opleidingsbevoegdheid, en daarmee voor de opleiding tot Laboratoriumspecialist Medische Immunologie.