Menu Close

Laboratoriumdiagnostiek in Nederland: tijd voor keuzes

Het CMI bestuur wil alle leden graag wijzen op het eind vorig jaar gepubliceerde KPMG-opiniestuk over laboratoriumdiagnostiek, waarin recente ontwikkelingen en toekomstige scenario’s m.b.t. inrichting van laboratoriumdiagnostiek in Nederland geschetst worden. Belangrijk stuk voor iedereen die betrokken is of wil zijn bij visievorming op de inrichting van de laboratoriumdiagnostiek.