Menu Close

OPLEIDINGSEISEN

De eisen die worden gesteld aan de kandidaat, de opleiding, de opleidingseenheden en de (deel) opleider(s) zijn vastgelegd in het document ‘Opleidingseisen Medische Immunologie’. De kwaliteit van de opleidingscentra wordt getoetst door de Commissie Opleiding en Registratie (COR). De COR functioneert onder coördinatie van het CMI-bestuur.

EPAs bij opleidingseisen

De eindtermen van de opleiding liggen besloten in de EPA’s zoals die voor de opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie zijn vastgesteld. EPA’s (“entrustable professional activities”) vormen de grond voor stapsgewijze bekwaamheidsverklaringen voor inhoudelijke, sociale en organisatorische beroepsactiviteiten (competenties) die noodzakelijk zijn voor een goede beroepsuitoefening.