Menu Close

CMI

Het College van Medisch Immunologen (CMI) bevordert de wetenschappelijke kwaliteit en toepassing van immunologische inzichten en methodieken in de medische diagnostiek. Het CMI heeft circa 50 leden, geregistreerd als actief lid in het landelijk Register Medisch Immunologen, en vergadert 2x per jaar. Medisch immunologen in opleiding zijn kandidaat-lid.

Het CMI rekent tot haar takenpakket: het coördineren en stimuleren van alle aspecten van de opleiding en registratie van medische immunologen; het visiteren van opleidingsinstituten; het bevorderen van en toezicht houden op de kwaliteit van uitvoering van de medische immunologie; het visiteren van laboratoria die medisch immunologische diagnostiek uitvoeren; onderwijs en (na)scholing ten behoeve van het vakgebied (medische) immunologie; public relations voor de medische immunologie; contacten met overheid voor belangenbehartiging; contacten met andere beroepsverenigingen voor samenwerking en afstemming. Bij de uitvoering van deze taken wordt het CMI ondersteund door de Commissies “Opleiding en Registratie”, “Visitatie en Accreditatie”, “Validatie”, “Richtlijnen”, “Beroepsvisitatie” en “Managementcursus Laboratoriumspecialisten i.o.”.

Jaarverslagen en strategische plannen opgesteld door het CMI bestuur kunt u hieronder raadplegen. Notulen van CMI leden- en bestuursvergaderingen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden.