Menu Close

BESTUUR

Het College van Medisch Immunologen (CMI) bevordert de wetenschappelijke kwaliteit en toepassing van immunologische inzichten en methodieken in de medische diagnostiek. Het CMI heeft circa 50 leden, geregistreerd als actief lid in het landelijk Register Medisch Immunologen, en vergadert 2x per jaar. Medisch immunologen in opleiding zijn kandidaat-lid.

Het CMI bestuur bestaat uit 4 leden:

Prof. dr. D. Hamann, voorzitter
Prof. dr. A.W. Langerak, secretaris
Dr. D.L. Roelen, penningmeester
Dr. ir. C.A. Koelman, lid