Menu Close

COMMISSIES

Commissie Opleiding en Registratie (COR)

De opleiding tot laboratoriumspecialist medische immunologie valt onder de verantwoordelijkheid van het CMI, onder auspiciën van de NVVI. Het CMI heeft de Commissie Opleiding en Registratie (COR) ingesteld.

De COR is verantwoordelijk voor het formuleren en regelmatig actualiseren van de voorwaarden waaraan de opleiding medische immunologie dient te voldoen; het bewaken van de kwaliteit van de opleidingscentra en de opleidingen middels periodieke visitatie en erkenning van de opleidingscentra; het goedkeuren van de individuele opleidingsplannen; het toetsen van de kennis en deskundigheid van de kandidaten die in opleiding zijn tot medisch immunoloog gedurende en aan het einde van de opleiding; de erkenning als medisch immunoloog van kandidaten die hun opleiding hebben afgerond en hun inschrijving in het register van medisch immunologen; het toetsen van de actuele kennis en deskundigheid van geregistreerde medisch immunologen middels de vigerende herregistratieprocedure.

Dr. M.W.J. Schreurs, voorzitter
Dr. C. Roozendaal, secretaris
Dr. A.A. van Beek
Dr. A. Brandsma (representatie medisch immunologen in opleiding)
Dr. L. Hak (internist/klinisch immunoloog)
Dr. N.M. Lardy
Dr. A. van der Meer
Dr. W.A.T. Slieker


Commissie Visitatie en Accreditatie (CVA)

Het CMI beschouwt accreditatie van laboratoria die patiëntgebonden laboratoriumonderzoek verrichten als de belangrijkste waarborg voor de kwaliteit van de laboratoriumzorg en stelt daarom dat laboratoria die medisch-immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek verzorgen zich dienen te houden aan de kwaliteitscriteria zoals geformuleerd in de ISO-15189-norm. De bronscopes voor het medisch immunologische werkterrein zijn door de commissie visitatie en accreditatie (CVA) onder auspiciën van het CMI vastgesteld.

De CVA is verantwoordelijk voor visitatie ten behoeve van accrediterende organisaties van laboratoria waar het vakgebied medische immunologie een aandachtsgebied is; het ontwikkelen en bijhouden van beroepsrichtlijnen; vertegenwoordiging en participatie in commissies en gebruikersraden/overlegstructuren van kwaliteitsinstanties, zoals Raad van Accreditatie.

Dr. M.R. Batstra, voorzitter (tevens begeleidingscommissie ISO-15189)
Dr. J.J.B.C. van Beers
Dr. L.B. Bungener
Dr. K.A. Gelderman
Dr. B.G. Hepkema
Dr. ir. C.A. Koelman (plaatsvervanger begeleidingscommissie ISO-15189)
Prof. dr. A.W. Langerak
Dr. N.M. Lardy
Dr. E.G. van Lochem
Dr. ir. A.H.L. Mulder
Dr. P. van der Pol
Dr. D.L. Roelen
Dr. C. Roozendaal
Dr. C.E.M. Voorter


Commissie Validatie

De Commissie  Validatie van het CMI heeft als doel het faciliteren en organiseren van gezamenlijke validaties of verificaties van  nieuwe diagnostische testen in het veld van de medische immunologie en de uitkomsten van deze studies beschikbaar te stellen aan collega-laboratoriumspecialisten. Meer informatie aangaande de werkwijze, samenstelling, verantwoordelijkheden en praktische uitwerking: link.

Dr. ir. C.A. Koelman, voorzitter
Dr. A.J.A. Lambeck
Dr. ir. A.H.L. Mulder
Dr. A. Roos

De te volgen procedure voor CMI Validatie/Verificatie is beschikbaar als download in het ledengedeelte (login vereist). Hier zijn eveneens de rapporten van de door CMI Commissie Validatie geaccordeerde validaties/verificaties beschikbaar als download.


Commissie Richtlijnen

Dr. M. Heron, voorzitter
Dr. K.A. Gelderman
Dr. B. Meek
Dr. B.A. Wevers

Een overzicht van de richtlijnen, die door de NVVI/CMI als veldnorm zijn geaccepteerd is opgenomen op de pagina Richtlijnen.


Commissie Beroepsvisitatie

Dr. A.J.A. Lambeck, voorzitter
Dr. ir. C.A. Koelman
Dr. E.G. van Lochem

Commissie Managementcursus Laboratoriumspecialisten i.o.

Dr. E. van Leeuwen (laboratorium specialist Medische Immunologie, voorzitter)
Dr. B.J. Kroesen (laboratorium specialist Medische Immunologie)
Dr. A. Greuter-Vroling (laboratoriumspecialist Klinische Chemie)
Dr. M. van Kempen (Laboratorium Specialist Klinische Genetica)
Dr. R. Bruijns (laboratoriumspecialist Klinische Chemie)
Dr. M. de Leeuw-Terwijn (laboratoriumspecialist Klinische Chemie)
Dr. R. Meijers (Klinisch Moleculair Bioloog Pathologie)
Dr. M. Huibers (Laboratorium Specialist Klinische Genetica, i.o.)

De commissie organiseert voor laboratoriumspecialisten i.o. ten minste één keer per jaar een uitgebreide (3 blokken van 2 á 3 dagen) managementcursus. Deelnemers/doelgroep zijn primair laboratoriumspecialisten i.o. uit de opleidingen Medische Immunologie, Klinische Chemie, Moleculair Biologische Pathologie, en Klinische Genetica. De cursus is een verplicht onderdeel van deze opleidingen. Het wordt aangeraden om de cursus in het laatste jaar van de opleiding te volgen. Tijdig (minimaal een jaar voor deelname) aanmelden is verstandig ivm het beperkte maximale aantal deelnemers in de cursus. Andere specialismen dan bovengenoemd kunnen participeren indien dat vanuit de betreffende opleiding relevant wordt geacht. Voor meer informatie zie:

Managementcursus voor laboratoriumspecialisten i.o. – De Academie voor medisch specialisten (academiemedischspecialisten.nl)