Menu Close

Joos Kerckhaert Award 2023 voor Stefan Nierkens

Op het CMI symposium te Maastricht op 5 oktober 2023 werd voor de tweede keer de  Joos Kerckhaert Innovatie- en Wetenschapsprijs voor Medische Immunologie, oftewel de Joos Kerckhaert Award (JKA) uitgereikt, en wel aan Stefan Nierkens van het UMC Utrecht. Hieronder het rapport van de JKA jury.

JKA Jury Rapport

Wij kennen dr. Stefan Nierkens als Medisch Immunoloog en als hoofd van U-DAIR.

Maar daarnaast is hij een enorm productief wetenschapper. Hij verwerft prestigieuze onderzoeksbeurzen en heeft in de afgelopen 2 jaar aan meer dan 40 internationale wetenschappelijke artikelen een bijdrage geleverd. De CMI Joos Kerckhaert Award ontvangt dr. Nierkens voor onderstaande publicatie waar hij laatste auteur van is.

Fludarabine exposure predicts outcome after CD19 CAR T-cell therapy in children and young adults with acute leukemia. Blood Adv. 2022 Apr 12;6(7):1969-1976.

CAR-T cellen hebben een significante bijdrage geleverd aan de verbeterde overleving van patiënten met refractaire of recidiverende B-cel ALL. Toch recidiveert 60% van de patiënten alsnog. In dit artikel beschrijft het team van dr. Nierkens een belangrijke parameter die het succes van CAR-T therapie voorspelt. Ze tonen aan dat de feitelijke concentratie van fludarabine (ondanks gelijke dosering) enorm kan verschillen tussen patiënten. Waarbij patiënten met een relatief hoge blootstelling een significant betere overleving hadden.

Deze bijdrage is een school-voorbeeld van de criteria voor de Joos Kerkhaert Award.

  • Deze studie is onder leiding van dr. Niekens als medisch immunoloog tot stand gekomen en uitgevoerd.
  • De door dr. Nierkens gebruikte technieken, de hechte samenwerking met clinici, en de grote exposure door deze high-impact publicatie, zijn een prachtig visitekaartje voor ons vakgebied van de medische immunologie.
  • Dr. Nierkens deelt zijn technieken met collega’s, bijvoorbeeld binnen de NVC. En hij brengt die vervolgens naar een hoger niveau door zijn bijdrage aan een adviesrichtlijn en rondzending voor CAR T analyse.
  • De beschreven bevindingen kunnen een significante klinische impact geven. Want dr. Nierkens beschrijft een parameter waarop in de toekomst klinisch gestuurd zou kunnen worden. En ook dat brengt hij een stap verder. In samenwerking met internationale top-centra zetten ze nu een klinische trial op met als doel door aanpassing van de fludarabine concentratie een betere overleving te krijgen.