Menu Close

Dörte Hamann benoemd tot hoogleraar

Collega en CMI bestuursvoorzitter dr. Dörte Hamann is benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Dörte’s leerstoel is Integrale Immunologische Diagnostiek bij de faculteit Geneeskunde.

De rol van de immunologie in de gezondheidszorg groeit bij diagnose, het monitoren en ook vooral bij de behandeling van immuun gemedieerde ontstekingsziekten en tumoren. Terwijl er veel fundamenteel en translationeel onderzoek wordt verricht, blijkt het vertalen van de resultaten naar de dagelijkse praktijk moeilijk. Tegelijkertijd vraagt een optimale patiлntenzorg steeds meer om integratie van diagnostische uitslagen vanuit verschillende disciplines en verschuift de focus van de laboratoriumspecialist van analytische kennis naar het geven van een geпntegreerd advies aan de behandelaar. Data analytics zal bij het opstellen van een optimaal advies een steeds grotere rol gaan spelen.

De leerstoel richt zich op het sluiten van de keten van fundamenteel onderzoek tot implementeren van innovatieve immunologische diagnostiek in de patiлntenzorg en het integreren van de medisch immunologische diagnostiek met andere laboratoriumspecialismen. Het doel is: Medische Immunologie levert samen met andere labspecialismen een onmisbare bijdrage aan het vertalen van nieuwe immunologische kennis naar betere patiлntenzorg in het ziekenhuis en thuis.