Menu Close

TRANSPLANTATIE

VI. Transplantatie-immunologie:

De laboratoriumspecialist medische immunologie verricht, binnen de academische setting, laboratoriumdiagnostiek bij orgaan-, weefsel- en stamceltransplantatie (HLA typering, HLA antistofonderzoek, typering bloedgroepen, compatibiliteitsonderzoek, follow-up van afstotingsreacties). Laboratoria voor transplantatie-immunologie zijn verbonden aan transplantatiecentra voor solide orgaan en/of stamceltransplantatie.

De taken van een laboratoriumspecialist medische immunologie werkzaam in een laboratorium voor transplantatie-immunologie staan nadrukkelijk omschreven in de standaarden van de Europese Federatie voor Immunogenetica (European Federation for Immunogenetics (EFI)) en/of de Amerikaanse Vereniging voor Histocompatibiliteit en Immunogenetica (American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI)) en het handboek van Eurotransplant. Tevens dienen de laboratoria te werken volgens de Nationale Richtlijnen voor Histocompatibiliteitsonderzoek bij Orgaantransplantatie. Deze taken omvatten de verantwoordelijkheid voor het state of the art uitvoeren van alle testen die nodig zijn voor het optimaal selecteren van donor-ontvanger combinaties in de allogene transplantatiesetting, inclusief de immunologische monitoring van het post-transplantatietraject.

Een voor transplantatie-immunologie illustratieve en leerzame e-learning is beschikbaar bij Coursera. Deze e-learning is opgesteld door de Universiteit Leiden en het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), met een bijdrage van medisch immunoloog prof. dr. Frans Claas. Klik hier om direct naar de e-learning te gaan.