Menu Close

RICHTLIJNEN

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van kwaliteit van goede zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Het primaire doel van richtlijnen is het verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij de richtlijnen vooral een hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzen in de praktijk. Een richtlijn is een middel om optimale zorg te leveren. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen richtlijnen ontwikkeld door en voor de CMI en multidisciplinaire richtlijnen waaraan leden namens de CMI zullen bijdragen. Het onderscheid is noodzakelijk omdat het autorisatieproces verschilt en omdat de minimumnormen in CMI richtlijnen na autorisatie automatisch de status van veldnorm krijgen. Multidisciplinaire richtlijnen kunnen door de CMI tot veldnorm worden bekrachtigd, echter niet automatisch.

Richtlijnen die door en voor de CMI worden ontwikkeld conformeren zich aan de Richtlijn Commissie Richtlijnen CMI:

Ontwikkeling, herziening en autorisatie van richtlijnen
NVVI/CMI, november 2017

De volgende richtlijnen zijn door de NVVI/CMI als veldnorm geaccepteerd:

1. Professionele Standaard Medische Immunologie

NVVI/CMI, december 2022

2. Richtlijn Bloedtransfusie

CBO, juni 2011
Bron: nvvc.nl

3. Richtlijn Multipel Meyloom

Myeloomwerkgroep HOVON
Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Maart 2022
Bron: hematologienederland.nl.nl

4. Sihon algemene kwaliteitsrichtlijn

Bron: Cytometrie.nl

5. NVC – Minimale panels

Bron: Cytometrie.nl

6. NVC – WHO naamgeving

Bron: Cytometrie.nl

7. Consensusprotocol voor onderzoek op BAL materiaal

NVVI/CMI, juni 2017
Bron: Skml.nl

8. Nationale richtlijnen voor histocompatibiliteitsonderzoek bij orgaantransplantatie

HLA-WN, oktober 2022
Bron: Transplantatievereniging.nl

9. Aanbevelingen selectie gematchte onverwante stamceldonoren

HLA-WN/HOVON, augustus 2018
Bron: Hovon.nl

10. ANCA-testen in de diagnostiek van ANCA-geassocieerde vasculitis

NVVI/CMI, oktober 2019
Bron: medischeimmunologie.nl

11. Autoantistofbepalingen in de diagnostiek van ANA-geassocieerde auto-immuunziekten

NVVI/CMI, oktober 2020
Bron: medischeimmunologie.nl

12. Leidraad selectie haploidentieke donor

HLA-WN/HOVON, oktober 2021
Bron: Hovon.nl

13. Leidraad selectie cord bloed units voor onverwante stamceltransplantatie

HLA-WN/HOVON, oktober 2021
Bron: Hovon.nl

Richtlijnen momenteel in bewerking door Commissie Richtlijnen CMI: coeliakie.