Menu Close

RELEVANTE WEBSITES

Op deze pagina bevindt zich een overzicht van websites, die relevant zijn voor het vakgebied medische immunologie. Hiertoe behoren onder anderen websites van wetenschappelijke verenigingen en kwaliteitsinstanties. Links naar websites waarop voor medische immunologie geldende veldnormen zijn gepubliceerd vindt u op de pagina richtlijnen.

Wetenschappelijke verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
Nederlandse Vereniging voor Cytometrie (NVC)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVVA)
Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVVH)
Nederlandse Transplantatie Vereniging (NTV)
Nederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers (NVML)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Kwaliteitsinstanties

Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML)
Raad voor Accreditatie (RvA); bronscopes medische laboratoria (F004-3)
Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg (CCKL)
UK National External Quality Assessment Service, UK NEQAS (for Immunology, Immunochemistry & Allergy)
INSTAND e.V. Society for Promoting Quality Assurance in Medical Laboratories (INSTAND)
EIROIMMUN Institute for Quality Assurance (IfQ-Luebeck)

Medische immunologie inhoudelijk

Mijn afweer
International Consensus on Antinuclear Antibody (ANA) Patterns (ICAP)
Standaarden Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
NVKC verstandig kiezen en zinnige diagnostiek
Centrum voor Immuundeficiлnties Amsterdam (CIDA)
Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
PubMed
Up to date