Menu Close

WERKGROEPEN

Naast de vaste commissies van het CMI, namelijk de COR, de CVA, de commissie validatie en de commissie richtlijnen, wordt het CMI bij de uitvoering van haar taken eveneens ondersteund door een aantal werkgroepen. De werkgroepen van het CMI worden in samenspraak met de CMI leden gevormd en in opdracht van het bestuur belast met een specifieke taak, die een tijdelijk karakter kan hebben.

Werkgroep Professionele standaard:

Dr. A.A. van Beek, voorzitter
Dr. ir. C.A. Koelman
Dr. A.J.A. Lambeck
Dr. W.A.T. Slieker

Werkgroep Website/CMI webredactie:

Dr. M.W.J. Schreurs, voorzitter
Dr. L.E. Bakker-Jonges
Dr. L.B. Bungener
Dr. C.J.D. v.d. Corput
Dr. K.A. Gelderman
Dr. ir. C.A. Koelman

 

Afgevaardigden vanuit CMI in andere gremia (2018)