Menu Close

Dubbele felicitatie voor collega Ton Langerak

Per 1 november 2019 is collega Ton Langerak, laboratoriumspecialist medische immunologie te Erasmus MC Rotterdam, benoemd tot bijzonder hoogleraar Medische Immunologie. Daarnaast won hij tijdens het afgelopen NVVI jaarcongres de CMI wetenschapsprijs.

Het CMI feliciteert prof. dr. Ton Langerak met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Medische Immunologie in het Erasmus MC Rotterdam. Zijn leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is als volgt omschreven:

“De Medische Immunologie richt zich als vakgebied op onderzoek aan het afweersysteem en afweerziekten in de mens, en de vertaling van die onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen (diagnostiek, prognostiek en therapiekeuze, monitoring) voor een optimale medische behandeling bij afweerziekten. Binnen de leerstoel ligt de focus op tumoren van het afweersysteem, met name chronische lymfatische maligniteiten. Het (translationele) onderzoek zal zich met name richten op het verder ontrafelen van de biologische en klinische variatie binnen diverse vormen van chronische leukemie (CLL, chronische T-celleukemie), welke zich typisch bevinden op het grensvlak van immunologie en hematologie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technologische benaderingen: moleculair (-omics technieken met DNA/RNA, inclusief “immunome” analyse), cellulair (multidimensionale fenotypering van cellen) en serologie (proteomics analyse van eiwitten). Inzicht in de mechanismen die van belang zijn bij het ontstaan van de diverse vormen van chronische leukemie (en/of subgroepen daarvan), zal bijdragen aan verbeterde vroegdetectie en risico-indeling (biomarker analyse), maar vooral ook aan optimale, gerichte therapie (precision medicine) en betere mogelijkheden om ecffectiviteit van therapie vast te stellen (monitoring).”

Een tweede felicitatie waard is de jaarlijkse CMI wetenschapprijs die door prof. dr. Ton Langerak gewonnen is, voor het beste abstract ingediend door een laboratoriumspecialist medische immunologie. Het in het abstract beschreven onderzoek richt zich op het voorspellen van post-transplant lymphoproliferative disorders (PTLD). Het abstract heeft de titel “Employing NGS Technology for improved, non-invasive early detection in post-transplant lymphoproliferative disorder in transplant recipients.” De prijs werd uitgereikt na afloop van de sessie Clinical/Medical Immunology van de Annual Meeting van de NVVI 2019 in Noordwijkerhout, door CMI voorzitter dr. Dцrte Hamann.