Menu Close

Joos Kerckhaert Award

Het CMI is zeer verheugd met een schenking van dr. J.A.M. Kerckhaert, medisch immunoloog van het eerste uur. Met de schenking zal een jaarlijkse “Joos Kerckhaert Award” worden uitgereikt voor de beste prestatie op het gebied van de medische immunologie in het voorafgaande jaar. De prijs zal gedurende de looptijd van de schenking worden  uitgereikt tijdens het jaarlijkse CMI symposium. Aan de prijs is een bedrag van €1000,- verbonden.

Het bestuur van het CMI dankt Joos Kerckhaert voor dit prachtige initiatief.

Joos Kerckhaert stond in de jaren zeventig aan de basis van de ontwikkelingen in de medische immunologie. Hij richtte de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Immunologie (SKMI) op. Tevens was hij medeoprichter van de Commissie Beroepsbelangenbehartiging Medische Immunologie (CBMI). Joos Kerckhaert is als medisch immunoloog achtereenvolgens praktisch werkzaam geweest in de ziekenhuizen de Lichtenberg en het St. Elisabethziekenhuis in Amersfoort, het huidige Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.  Hij was een zeer succesvolle ambassadeur voor het vakgebied Medische Immunologie en zijn positie werd op alle drie locaties opgevolgd door een medisch immunoloog.

Het gehele werkzame leven van dr. Kerckhaert heeft in het teken gestaan van de medische immunologie. Met deze schenking toont hij zijn blijvende betrokkenheid om het vakgebied Medische Immunologie te ontwikkelen, uit te dragen en te stimuleren.