Menu Close

CMI Prijs van Verdienste 2021 uitgereikt aan Irma Joosten

De CMI Prijs van Verdienste is ingesteld in 2016 en is bestemd voor hen die gedurende lange tijd in sterke mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en profilering van de medische immunologie als een klinisch ondersteunend specialisme.

De derde CMI Prijs van Verdienste werd onlangs uitgereikt aan Irma Joosten tijdens haar afscheidssymposium. Irma ontvangt de prijs voor haar rol als bruggenbouwer en haar bijdrage aan de professionalisering van de medische immunologie.

Irma heeft een zeer actieve rol gespeeld bij het samenvoegen van de Transplantatie Immunologie en de Medische Immunologie. Met haar haar visie en haar vermogen om mensen te verbinden wist zij collega’s te overtuigen van de meerwaarde van een gezamenlijke beroepsorganisatie. Irma was een aantal jaar secretaris van de HLA werkgroep Nederland en penningmeester van de Nederlandse Transplantatievereniging. Binnen de Commissie Opleiding en Registratie heeft ze zich ingezet voor een kwalitatief hoogwaardige opleiding met oog voor het hele vakgebied waarin ook de fundamentele immunologie goed is vertegenwoordigd. Als voorzitter van het CMI heeft zij vorm gegeven aan de professionalisering van onze beroepsgroep met onder andere de professionele standaard als tastbaar bewijs. Irma dacht breder dan alleen de Medische Immunologie. Haar doel was een sterke positie van de laboratoriumspecialist medische immunologie in de gezondheidszorg door een goede samenwerking met onderzoekers, clinici en andere laboratoriumspecialisten. Ze was mede-oprichter van de federatie van medisch laboratoriumspecialisten om de verschillende laboratorium specialismen nader tot elkaar te brengen met als stip op de horizon een gemeenschappelijke opleiding.

Bij de prijs hoort ook een aandenken. Net als bij de twee vorige prijzen heeft het CMI bestuur ook deze keer gekozen voor een beeld gemaakt door een Afrikaans kunstenaar “Ornament Share” dat op dinsdag 21 september door CMI voorzitter Dцrte Hamann werd overhandigd in de aanwezigheid van een groot aantal laboratoriumspecialisten medische immunologie.