Menu Close

Prof.dr. Irma Joosten treedt af als voorzitter van het CMI

Tijdens de CMI ledenvergadering van 28 maart 2018 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Na een termijn van 6 jaar is Irma Joosten afgetreden als onze voorzitter. Het CMI is Irma zeer erkentelijk voor alles wat ze als CMI voorzitter voor onze beroepsgroep heeft betekend. Irma heeft zich de afgelopen periode met name ingezet voor de professionalisering van het CMI. Het CMI voorzitterschap voor de volgende termijn wordt overgenomen door collega dr. Dцrte Hamann, unaniem gesteund door de CMI leden.

Secretaris Jan Damoiseaux sprak Irma bij haar aftreden op gepaste wijze toe:

Beste Irma,
Je termijn van 6 jaar als CMI voorzitter zit er op! Mocht je dat anders willen, besef dan dat je zelf debet bent aan het vaststellen van deze termijn. Onder jouw hoede is er een professionele organisatie opgebouwd. We hebben een professioneel statuut, een beleidsplan, jaarverslagen en een mooie website. Bovendien hebben we nu een effectieve vergaderstructuur. De consequentie is wel dat er niet meer valt te sjoemelen met de vastgestelde maximale zittingstermijnen, en het lidmaatschap is wat duurder geworden… Voor jou komt er nu ook een einde aan onze clandestiene vergadercultuur. Als junkies verzamelden we enkele malen per jaar in de buurt van Eindhoven CS en probeerden ons daar te warmen aan een kop koffie. Daarmee lijkt het CMI wel een criminele organisatie in het zuiden van het land, maar niets is minder waar. Bij jou staat integriteit hoog in het vaandel en bovendien heb je erkenning van onze beroepsgroep op de agenda gezet. Die gewenste zichtbaarheid past natuurlijk niet bij een boevenbende. Als we zeggen 6 jaar voorzitter CMI, zeggen we niet 6 jaar CMI bestuur. Ook voor 2012 zat jij al een aantal jaren in het bestuur. Je hebt je daar gemanifesteerd als bruggenbouwer: je hebt een belangrijke rol gespeeld in het samengaan van de medische immunologie met de transplantatie immunologie, je hebt een bestuursfunctie vervuld voor de NVKC, en je hebt je ingezet voor verbreding van de horizon van de laboratoriumgeneeskunde in de FMLS. Jouw kracht is te vinden in het feit dat je een duidelijk doel voor ogen hebt, dat je de mensen in je omgeving de ruimte geeft, en dat je een effectieve vergadertechniek hanteert. Met betrekking tot dit laatste is het opvallend dat de vergadering altijd op tijd is afgerond en dat iedereen het gevoel heeft dat er weer stappen voorwaarts gezet zijn. Voor bovengenoemde aspecten wil ik je bedanken, mede namens de andere bestuursleden voor de fijne samenwerking, en belangrijker nog, voor de inzet die je voor onze beroepsvereniging hebt laten zien!