Menu Close

Afscheidsbijeenkomst Arend Jan van Houte

“Op 1 juni 2019 ga ik met pensioen, niet zonder weemoed, maar voor alles is een tijd. Ook een tijd om te vieren en jullie allen te bedanken voor de goede samenwerking gedurende vele jaren.” Op 1 juni 2019 neemt dr. Arend Jan van Houte, medisch immunoloog, wegens pensionering afscheid van het Diakonessenhuis en het Sint Antonius Ziekenhuis. Medisch immunologen zijn van harte uitgenodigd voor zijn afscheidsbijeenkomst op woensdag 5 juni 2019. Voor nadere informatie wordt u verwezen naar de ontvangen uitnodiging.

Maart 2019: Bestuurswisseling CMI

Tijdens de afgelopen CMI ledenvergadering (28 maart 2019) heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Collega Jan Damoiseaux is afgetreden als secretaris van het CMI bestuur. Gedurende 7 jaar heeft Jan deze functie met veel enthousiasme vervuld. Het CMI is Jan dan ook zeer erkentelijk voor zijn inzet als secretaris en zijn werk als CMI bestuurslid ten bate van onze beroepsgroep. Jan wordt opgevolgd door collega Ton Langerak. Het CMI wenst Ton veel succes.