Opleidingseisen

De eisen die worden gesteld aan de kandidaat, de opleiding, de opleidingseenheden en de (deel) opleider(s) zijn vastgelegd in het document ´Opleidingseisen Medische Immunologie´. De kwaliteit van de opleidingscentra wordt getoetst door de Commissie Opleiding en Registratie (COR). De COR functioneert onder coördinatie van het CMI-bestuur.

 
© College van Medisch Immunologen