Wetenschappelijke activiteit medisch immunologen

Het CMI bestuur heeft in het kader van de profilering van het vakgebied medische immunologie de leden opgeroepen om hun wetenschappelijke activiteiten te inventariseren en kenbaar te maken aan het bestuur. 

Diverse medisch immunologen blijken zeer actief in het wetenschappelijk onderzoek, getuige de indrukwekkende hoeveelheid academische promoties en wetenschappelijke publicaties waarbij medisch immunologen betrokken zijn. Deze betrokkenheid is zowel faciliterend als initiërend en betreft medisch immunologen in zowel academische centra als diagnostische centra en perifere ziekenhuizen. Uit de diversiteit van de onderwerpen blijkt, dat medisch immunologen binnen verschillende onderdelen van de medische immunologie wetenschappelijk actief zijn.

Een overzicht van de academische promoties en wetenschappelijke publicaties waarbij medisch immunologen betrokken zijn is hieronder in te zien. Het betreft geen compleet overizicht , aangezien niet alle CMI leden een bijdrage aangeleverd hebben.

2019 Publicaties leden College van Medisch Immunologen: volgt

2019 Academische Promoties met CMI leden als (co) promotor: volgt

2018 Publicaties leden College van Medisch Immunologen

2018 Academische Promoties met CMI leden als (co) promotor

2017 Publicaties leden College van Medisch Immunologen

2017 Academische Promoties met CMI leden als (co) promotor

© College van Medisch Immunologen