De Professionele Standaard ‘Laboratoriumspecialist Medische Immunologie’

De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het College van Medisch Immunologen (CMI), onder auspiciën van de NVVI, bevordert de kwaliteit en toepassing van immunologische inzichten en methodieken in het patiëntgebonden laboratoriumonderzoek.

De Professionele Standaard “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie” beschrijft de normen die van toepassing zijn op het vakgebied medische immunologie in de gezondheidszorg.

Download de Professionele Standaard ‘Laboratoriumspecialist Medische Immunologie’ als pdf.

© College van Medisch Immunologen