Ons vakgebied & relatie met de NVVI

De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het College van Medisch Immunologen (CMI) staat onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). De NVVI, het wetenschappelijke gilde der Nederlandse immunologen, werd opgericht in 1964 en is thans met meer dan 1200 leden één van de grootste verenigingen in de biowetenschappen. Binnen de NVVI werd in de jaren tachtig de noodzaak voor een opleiding in de medische immunologie gesignaleerd.

De medische immunologie is een klinisch ondersteunend laboratoriumspecialisme binnen de gezondheidszorg.

De laboratoriumspecialist medische immunologie biedt clinici ondersteuning bij diagnostiek en behandeling van patiënten met ziekten waarbij het immuunsysteem is betrokken en/of bij transplantatieproblematiek. Hieronder wordt verstaan het verrichten van immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek, het verstrekken van (pre- en postanalytische) adviezen en consulten, en het informeren van clinici omtrent nieuwe immunologische ontwikkelingen.

De medische immunologie heeft een eigen positie en taak binnen het veld van klinisch ondersteunende specialismen. Dit veld omvat verder onder andere de klinische chemie, de medische microbiologie, de pathologie en de klinische genetica.

De beroepsgroep van laboratoriumspecialisten medisch immunologie, verenigd in het College van Medisch Immunologen (CMI), onder auspiciën van de NVVI, bevordert de kwaliteit en toepassing van immunologische inzichten en methodieken in het patiëntgebonden laboratoriumonderzoek.

De Professionele Standaard “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie” beschrijft de normen die van toepassing zijn op het vakgebied medische immunologie in de gezondheidszorg.

Professionele Standaard “Laboratoriumspecialist Medische Immunologie” 

© College van Medisch Immunologen