Werkgroepen

Naast de vaste commissies van het CMI, namelijk de COR, de CVA, de commissie validatie en de commissie richtlijnen, wordt het CMI bij de uitvoering van haar taken eveneens ondersteund door een aantal werkgroepen. De werkgroepen van het CMI worden in samenspraak met de CMI leden gevormd en in opdracht van het bestuur belast met een specifieke taak, die een tijdelijk karakter kan hebben.

Werkgroep Professionele standaard:
Dr. H.J. Bontkes
Dr. L.B. Bungener
Dr. W.A.T. Slieker
Met de publicatie van de CMI professionele standaard in mei 2016 is betreffende werkgroep opgeheven.

Werkgroep Website:
Dr. L.E. Bakker-Jonges
Dr. L.B. Bungener
Dr. C.J.D. v.d. Corput
Dr. K.A. Gelderman
Dr. ir. C.A. Koelman
Dr. M.W.J. Schreurs (vz)
Met de lancering van de CMI website in oktober 2016 is betreffende werkgroep opgeheven. De leden van de voormalige werkgroep blijven echter verenigd in de CMI webredactie, die de inhoud van de website zal blijven controleren.

Naast zitting in haar eigen commissies en werkgroepen, vaardigt het CMI haar leden af in diverse andere gremia.

Afgevaardigden vanuit CMI in andere gremia (2018)

© College van Medisch Immunologen