Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgprofessionals en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van kwaliteit van goede zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Het primaire doel van richtlijnen is het verbeteren van de kwaliteit van zorg, waarbij de richtlijnen vooral een hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen en het maken van keuzen in de praktijk. Een richtlijn is een middel om optimale zorg te leveren. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen richtlijnen ontwikkeld door en voor de CMI en multidisciplinaire richtlijnen waaraan leden namens de CMI zullen bijdragen. Het onderscheid is noodzakelijk omdat het autorisatieproces verschilt en omdat de minimumnormen in CMI richtlijnen na autorisatie automatisch de status van veldnorm krijgen. Multidisciplinaire richtlijnen kunnen door de CMI tot veldnorm worden bekrachtigd, echter niet automatisch.

Richtlijnen die door en voor de CMI worden ontwikkeld conformeren zich aan de Richtlijn Commissie Richtlijnen CMI:
Ontwikkeling, herziening en autorisatie van richtlijnen
NVVI/CMI, november 2017
Direct naar .pdf

De volgende richtlijnen zijn door de NVVI/CMI als veldnorm geaccepteerd:

1. Professionele Standaard Medische Immunologie
NVVI/CMI, september 2011
Direct naar .pdf

2. Richtlijn Bloedtransfusie
CBO, juni 2011
Bron: Nvvc.nl
Direct naar .pdf

3. Monoklonale Gammopathie (paraproteïnemie)
CBO, februari 2002
Bron: Ntvg.nl
Direct naar .pdf

3a. Richtlijn M-proteïne
NVKC/CMI/HOVON, juni 2011
Bron: Hovon.nl
Direct naar .pdf

4. Sihon algemene kwaliteitsrichtlijn
Bron: Cytometrie.nl
Direct naar richtlijn online

5. NVC - Minimale panels
Bron: Cytometrie.nl
Direct naar .pdf

6. NVC - WHO naamgeving
Bron: Cytometrie.nl
Direct naar .pdf

7. Consensusprotocol voor onderzoek op BAL materiaal
NVVI/CMI, juni 2017
Bron: Skml.nl
Direct naar pdf

8. Nationale richtlijnen voor histocompatibiliteitsonderzoek bij orgaantransplantatie
HLA-WN, oktober 2018
Bron: Transplantatievereniging.nl
Direct naar pdf

9. Aanbevelingen selectie gematchte onverwante stamceldonoren
HLA-WN/HOVON, augustus 2018
Bron: Hovon.nl
Direct naar richtlijn online

8. ANCA-testen in de diagnostiek van ANCA-geassocieerde vasculitis
NVVI/CMI, oktober 2019
Bron: medischeimmunologie.nl
Direct naar pdf

Richtlijnen momenteel in bewerking door Commissie Richtlijnen CMI: ANA en coeliakie.

© College van Medisch Immunologen